Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki

Biblioteka Plewiska

Biblioteka Komorniki

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  • okazać dowód osobisty
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. W przypadku wypożyczalni skomputeryzowanej pobiera się jednorazowo opłatę za kartę magnetyczną, w wysokości poniesionych kosztów.
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie: miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły oraz numeru telefonu.
 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 8. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie powinien on korzystać z wypożyczalni.
 9. Wypożyczać można jednorazowo 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 10. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 12. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, bądź dostarczyć inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 13. Biblioteka może także pobierać opłaty za zagubione książki w wysokości:
  • w przypadku książki dziecięcej – aktualną wartość rynkową
  • w pozostałych przypadkach – 2-krotną aktualną wartość rynkową.
 14. Za przetrzymywanie książek ponad termin, pobiera się opłatę w wysokości 0,10 zł. od tomu za dobę.
 15. Za każde pisemne lub telefoniczne upomnienie pobiera się opłatę – zwrot kosztów tego upomnienia.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW SPECJALNYCH (AUDIOBOOKÓW)
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOMORNIKI

§ 1

Z audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani i zapisani w naszej Bibliotece. Zapisanie się do biblioteki, przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Biblioteki.

§ 2

Wypożyczający zbiory specjalne (audiobooki) podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminu Wypożyczalni. Zbiory specjalne (audiobooki) udostępniane są wyłącznie na zewnątrz.

§ 3

Można wypożyczyć jednorazowo 2 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD); jeżeli 1 tytuł jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 2. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 4 tygodni. Biblioteka może: przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki mówionej, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, skrócić okres wypożyczenia audiobooków o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 0,10 zł. za każdy dzień po upływie terminu zwrotu, pokrywa też koszt upomnień wysłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 4

Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. Użytkownik powinien sprawdzić stan materiałów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi stosowne zastrzeżenie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że nie były zniszczone. Korzystający ze zbiorów specjalnych (audiobooków) odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

Ciekawe książki:

“Choinka cała w śniegu” – Joanna Szarańska

"Chwytająca za serce opowieść o ludziach, których w święta połączy wyjątkowa więź.W bloku przy...

“Wigilijna przystań” – Sylwia Trojanowska

"Odwiedź wyjątkową przystań nad Bałtykiem i przeżyj niezapomniane Święta!Kiedy świat wypełnia...

“Cicha noc” – Małgorzata Rogala

"Podczas przyjęcia, na którym świętowano sukces reality show „Nowe życie”, został zamordowany...

“Szczęście przy kominku” – Gabriela Gargaś

"Poznaj pełną świątecznego ciepła opowieść, która w te Święta może przydarzyć się również...

“Uwierz w Mikołaja” – Magdalena Witkiewicz

"Każdy z nas ma marzenia. Agnieszka pragnie spędzić Wigilię z babcią, ale ta ma zupełnie inne...

Filia Biblioteczna w Plewiskach

ul. Grunwaldzka 612A

62-064 Plewiska

tel. 618 678 419

Godziny otwarcia
(od 6 maja 2020 do odwołania)

poniedziałek 10.00 – 17.00

wtorek 12.00 – 18.00

środa 10.00 – 15.00

czwartek 13.00 – 19.00

piątek 10.00 – 16.00

Filia Biblioteczna w Wirach

ul. Łęczycka 101

62-051 Wiry

tel. 618 105 757

Godziny otwarcia
(od 6 maja 2020 do odwołania)

poniedziałek 12.30 – 17.30

wtorek 12.30 – 17.30

środa 9.00 – 14.00

czwartek 14.00 – 19.00

piątek 11.00 – 16.00

Filia Biblioteczna w Chomęcicach

ul. Poznańska 65

62-052 Chomęcice

tel. 618 107 435

Godziny otwarcia
(od 6 maja 2020 do odwołania)

poniedziałek 13.00 – 18.00

wtorek 12.00 – 17.00

środa 9.00 – 15.00

czwartek 14.00 – 19.00

piątek 12.00 – 16.00